Tvillingene og de tolv hus

TvillingeneTvillingenes esoteriske motto kan oppsummeres i en setning. Jeg erkjenner mitt annet selv, når dette lys toner bort vokser og stråler jeg. Når sjelen styrker sin tilstedeværelse gjennom vår personlighet øker inspirasjonen. Les mer...

Θ  ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C 0789 Oslo  Tlf 22494951