Jomfruen og de tolv hus

JomfruenJomfrufødselen er et kjent begrep innen kristendommen. I jomfruens tegn blir dette aktualisert. Kunnskap om din egen sjel er første punkt på agendaen. Som et resultat vokser det fram en kontakt med det som ligger vårt hjerte nær. Arbeidet med å virkeliggjøre dette i praksis er et livslangt lerret å bleke. Les mer... 

Θ  ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C 0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470