aries 60x60Væren finner vi fra ca. 21. mars til 20. april. På våren sår vi de frø som etter hvert blir til flotte bærekraftige trær. Væren representerer disse såkorn som skal til for å sette selve livet i gang. I dette tegn ligger derfor initiativet og viljen til å virkeliggjøre nye ideer og prosjekter. I mange tilfeller vil væren orientere seg mot den fysiske virkelighet og havner dermed fort på idretts-banen. Planeten Mars hersker over dette tegn på et personlig plan og kan gi både konkurransementalitet og en offensiv, direkte væremåte.

Hodet er imidlertid værens kroppsdel og etter hvert som væren utfolder sitt fulle potensial vil den mentale kraft komme bedre til sin rett. Utfordringen ligger i å skape den nødvendige ro og balanse i sinnet slik at de nye ideer væren er bærer av lettere kan komme fram. Væren har i så måte mye å lære av det motsatte tegn, vekten. Når væren orienterer seg mot filosofi, psykologi og åndsvitenskap vil evnen til å tenke både enhetlig, helhetlig og intuitivt styrkes og væren kan si: Jeg trer fram og fra tankens plan hersker jeg. Sett fra et sjelelig perspektiv er det derfor Merkur som er hersker over væren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herkules viser i arbeidet med å fange Diomedes sine ville hopper, værens hovedtema. Diomedes som var sønn av Mars, drev oppdrett av hopper til krigsbruk. Alle mennesker skalv når de hørte dem, for de lagde stor skade og drepte de mennesker som kom i deres vei. Sammen med sin hjelper Aberdis la de en plan som resulterte i at de klarte å drive hoppene inn på en mark hvor de ikke kunne rømme og på den måten ble de fanget. Herkules gjorde imidlertid nå den feil, at han overlot til Aberdis å passe på hestene, med det resultat at de klarte å rømme og arbeidet måtte gjøres om. Myten viser oss at vi i dette tegn skal kontrollere vårt sinnelag og selv ta styring med våre ofte ville tanker. Hvor ofte opplever vi ikke at det baksnakkes og kritiseres med det resultat at konflikter og ufred oppstår. Utfordringen ligger i skape et innhold i vår tankeaktivitet som sammenfatter og forener.

 

Stikkord
Kardinalt ildtegn. Fargen rød. Diamanter. Kolerisk temperament. Ekstrovert og maskulin type. Ukedag tirsdag. Aspekt, konjunksjon. Første hus. Himmelretning, øst. Stråler, 1 & 7. Esoterisk sett søker væren mot steinbukken. Kjente personer; Renee Descartes, Gro Harlem Brundtland, Helmut Kohl.

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470