tvillingen 60x60Tvillingene finner vi fra ca. 21. mai til 21. juni. På forsommeren kommer insektene og pollenbærerne fram for å befrukte de mange blomstene. Tvillingene representerer en prosess hvor utveksling og overføring av livskraft finner sted, slik det skjer i vårt eget chakra-system. I dette tegn ligger evnen til å kommunisere og formidle på mange plan. Tvillingene har ofte et godt utviklet sosialt talent og vil lett kunne koble mennesker.

I de tilfeller hvor tvillingen orienterer seg mot kun den fysiske virkelighet kan de bli rastløse. Planeten Merkur hersker over dette tegn på et personlig plan og kan gi både kremmerånd og upålitelighet. Nysgjerrighet og bevegelighet er andre karaktertrekk. Utfordringen ligger i å finne interesse for og kunnskap om både den indre og ytre virkelighet slik at tvillingen etter hvert blir kjent med sin sjel. Tvillingen har i så måte mye å lære av det motsatte tegn, skytten. Når tvillingen orienterer seg mot psykologi og åndsvitenskap vil dialogen mellom sjelen og personligheten styrkes og tvillingen kan si: Jeg erkjenner mitt annet selv, i dette lys vokser og stråler jeg. Sett fra et sjelelig perspektiv er det Venus som er hersker over tvillingen. Venus bidrar til å forene de to tvillinger.

 

Tvillingene

 

 

 

 

 

 

 

Herkules viser oss hovedtemaet i dette tegn, gjennom arbeidet med å finne visdom, symbolisert gjennom Hesperidenes epler. Fra sør til nord, øst til vest lette han. Mange prøver møtte han i falske lærere og drager med hundre hoder. Underveis traff han også Atlas, som bar jorden på sin rygg. Herkules glemte da sin søken etter visdom og overtok byrden fra Atlas. Denne uselviske tjeneste appellerte til de tre jomfruer som voktet eplene. Atlas fikk derfor eplene som så ble overlevert til Herkules. De mange gyldne epler kan forståes som et mangfold av kunnskap som alle har sin plass på det samme livets tre. Med andre ord, enhet i mangfold. Myten viser oss at vi i dette tegn skal søke visdom ikke bare utenfor oss selv men også inne i vårt eget indre. De mange prøver illustrerer hvor lett det er å gå seg vill når vi søker visdom utenfor oss selv. Denne villfarelse fører til problemer på jorden.

 

Stikkord Bevegelig lufttegn. Gul farge. Kvikksølv. Sangvinsk temperament. Ekstrovert og maskulin type. Ukedag onsdag. Aspekt, triogonet. Tredje hus. Himmelretning, Nord NØ. Stråle 2. Esoterisk sett søker tvillingen mot vekten. Kjente personer; Bob Dylan, John F. Kennedy, Marilyn Monroe, Jean Paul Sartre, Richard Wagner.

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470