loven 60x60Løven finner vi fra ca. 23. juli til 23. august. I sommerferien utfolder vi oss på egne talenter og har det gøy. Løven representerer vår personlighet og de unike talenter vi er bærer av. I dette tegn ligger evnen til å rendyrke vår individualitet og selvbevissthet. I de tilfeller hvor løven orienterer seg mot kun den fysiske virkelighet kan selvopptatthet bli et tema. Løven har ofte et stort og varmt hjerte samt evnen til å være sann mot seg selv. Solen hersker over dette tegn på et personlig plan og kan gi sterk personlig utstråling på godt og vondt.

Lederevne og en samlende kraft er andre karaktertrekk. Utfordringen ligger i å integrere tanker, følelser og handlinger slik at en harmonisk personlighet og gruppebevissthet blir resultatet. Løven har i så måte mye å lære av det motsatte tegn, vannmannen. Når løven orienterer seg mot sin sjel vil den etter hvert kunne si: Jeg er det og det er jeg. Sett fra et sjelelig perspektiv er det både Solen og Neptun som hersker over løven. Neptun bidrar med inspirasjon, idealisme og hengivenhet i utviklingen av en integrert personlighet.

 

Løven

 

 

 

 

 

 

 

Herkules viser oss hovedtemaet i dette tegn, gjennom arbeidet med å drepe den Nemeiske løve. Løven var fryktet av alle innbyggere i landet. Herkules forsøkte først å gjøre has på den med pil og bue, men uten suksess. Pilene prellet av. Løven forsvant inn i en fjellhule som hadde to innganger. Her stengte Herkules til slutt den ene utgangen slik at løven ikke kunne unnslippe, for så å ta livet av den med bare hendene. Myten beskriver den situasjon vi alle kjenner, hvor personer er for dominerende eller maktfulle. Ofte er de drevet av sitt begjær for verdslig suksess. Etter hvert vil imidlertid vår selverkjennelse og mentale kraft nå et punkt, som muliggjør at energi løftes fra under til over beltestedet. Eller med andre ord, fra solar plexus til hodet. Kampen finner sted i en hule og symboliserer at det er i vårt eget sinn løsningen finnes. Tanken er virkelighetens drapsmann.  

 

Stikkord Fast ildtegn. Oransj farge. Kolerisk temperament. Maskulin og ekstrovert type. Ukedag søndag. Aspekt, kvintilen. Femte hus. Himmelretning, Nord NV. Stråle 1, 5. Esoterisk sett søker løven mot skorpionen. Kjente personer; Bill Clinton, Henry Ford, Bonaparte Napoleon, Carl G. Jung, Simon Bolivar, Fidel Castro.

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470