jomfruen 60x60Jomfruen finner vi fra ca. 23. august til 23. september. På høsten modnes markens grøde og innhøstingen begynner. Jomfruen representerer besjelingen av vår personlighet. De sjelskvaliteter vi er bærer av inkluderer blant annet ydmykhet, hjelpsomhet, ansvarlighet, visdom, glede og lykke. I dette tegn ligger evnen til å perfeksjonere vår personlighet og nære vår sjelsbevissthet. I de tilfeller hvor jomfruen orienterer seg mot kun den fysiske virkelighet kan imidlertid materialisme bli et tema.

Jomfruen har ofte et fokus på renselse av både kropp og sinn. Merkur hersker over dette tegn på et personlig plan og kan gi en sterk mental aktivitet. Kritisk sans og nøyaktighet er andre karaktertrekk. Utfordringen for jomfruen ligger i å rense sjelens bolig slik at åndskraften får best mulig spillerom. Jomfruen har i så måte mye å lære av det motsatte tegn, fisken. Når jomfruen orienterer seg mot sin sjel vil den etter hvert kunne si: Jeg er moderen og barnet, jeg er gud, jeg er materie. Sett fra et sjelelig perspektiv er det månen som hersker over jomfruen. Her viser Månen til den situasjon, hvor det vokser fram en dyp visshet om at vi er en sjel i en kropp. Heri ligger noe av hemmeligheten om jomfrufødselen.

 

Jomfruen

 

 

 

 

 

Herkules viser oss hovedtemaet i dette tegn, gjennom arbeidet med å erobre krigerdronningen Hippolytes belte, som var skjenket henne av Venus. Hippolyte hersket i et rike ute ved kysten hvor det kun bodde kvinner og de hadde deres daglige gudsdyrkelse i et månetempel. Beltet var et symbol på enhet vunnet gjennom kamp og Herkules begår her den kardinalfeil at han ikke lytter til de vakre ord han blir møtt med, men tar livet av Hippolyte. Hun representerer moderen, eller vokteren av det barn som vokser i oss alle, nemlig sjelen. Vi kan kanskje spørre oss om ikke de begge her mangler den likevekt mellom det maskuline og feminine som muliggjør ekte kjærlighet. Myten beskriver videre at Herkules på sin ferd nå redder Hesione fra den sikre død der hun er i ferd med slukes av et enormt sjøuhyre. Uten tanke på seg selv foregår dette og på denne måten oppveier han den udåd han har gjort. Symbolsk sett kan vi antyde at her reddes vårt indre liv, vår sjel fra det fangeskap materiens trelldom på et vis representerer.


Stikkord
Bevegelig jordtegn. Gul farge. Melankolsk temperament. Feminin og introvert type. Ukedag onsdag. Aspekt, sekstilen. Sjette hus. Himmelretning, Vest NV. Stråle 2, 6. Esoterisk sett søker jomfruen mot vannmannen. Kjente personer; Mor Theresa, Kjell Magne Bondevik, Leo Tolstoy, Peter Sellers, Sophia Loren.

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470