vekten 60x60Vekten finner vi fra ca. 24. september til 23. oktober. På høsten er frukten formfullendt og fargene er på sitt sterkeste. I dette tegn ligger evnen til å harmonisere form og farge slik at proporsjonene er riktige. I forlengelse av dette ligger rette menneskelige relasjoner, god etikk og moral. Vekten representerer den situasjon hvor sjelen og personligheten er jevnbyrdige og enige om hva livet skal brukes til. I de tilfeller hvor vekten orienterer seg mot kun den fysiske virkelighet kan imidlertid seksualitet og penger bli et tema på godt og vondt.

Vekten har ofte et fokus på forhold. Venus hersker over dette tegn på et personlig plan og kan bidra til både skjønnhet, tiltrekningskraft, magnetisme, men også nytelsessyke og latskap. Gode manerer og dømmekraft er andre karaktertrekk. Utfordringen for vekten ligger i å finne balansen mellom ånd og materie. Vekten har i så måte mye å lære av det motsatte tegn, væren. Når vekten orienterer seg mot sin sjel vil den etter hvert kunne si: Jeg velger den vei som går mellom de to store kraftlinjer. Sett fra et sjelelig perspektiv er det Uranus som hersker over vekten. Uranus er okkultismens planet og viser til den frihet vi kan erverve gjennom opplysning av sinnet.

 

Vekten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herkules viser oss hovedtemaet i dette tegn, gjennom arbeidet med å fange og temme det Erymantiske villsvin. Herkules forfølger villsvinet men blir avsporet i sin søken av Pholos som byr han på vin. Denne store tønne med vin tilhører gruppen av Kentaurer og skal ikke åpnes uten at alle er tilstede. Like fullt drikker de av den og sammen med Chiron lager de så mye larm at resten av Kentaurene hører de og kommer farende. Bråk blir det og igjen blir utgangen på slagsmålet at Herkules ulykkeligvis dreper de to han startet festen med. Han fortsetter så sin søken etter villsvinet, finner det høyt til fjells og lager en snedig felle som svinet går i ved morgengry. Herkules får etter hvert kontroll med dyret og tvinger det til å gå den vei han vil ved å løfte de to bakbena. Symbolsk sett kan vi antyde at denne myten illustrer hvor galt det kan gå når våre lavere og mer primitive begjær har overtaket. Vi skal utvikle oss dit hen at vi kan mestre vår egen dyriske natur.

 

 

Stikkord Kardinalt lufttegn. Indigo farge. Sangvinsk temperament. Maskulin og ekstrovert type. Ukedag fredag. Aspekt, septilen. Syvende hus. Himmelretning, Vest. Stråle 3. Esoterisk sett søker vekten mot tvillingen. Kjente personer; Birgitte Bardot, Michael Douglas, John Lennon, Bruce Springsteen, Jimmy Carter, Kåre Willoch, Martin Heidegger.

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470