skorpionen 60x60Skorpionen finner vi fra ca. 24. oktober til 22. november. På høsten skal etter hvert bladene ramle ned fra trærne og komposteres til ny matjord. I dette tegn ligger evnen til å transformere det jordiske gods og gull samt vår egen personlighet slik at vi opplever en ny vår og en ny generasjon. I forlengelse av dette ligger evnen til å gi slipp på det gamle til fordel for ny vekst. Skorpionen representerer den situasjon hvor sjelen er sterkere enn personligheten slik at vi uhindret kan bevege oss bort fra det som forhindrer oss fra å være den vi er.

Frykt, maktbehov, stolthet, materialisme og hat skal overvinnes. I de tilfeller hvor skorpionen orienterer seg mot kun den fysiske virkelighet kan seksualitet og grådighet bli et tema på godt og vondt. Skorpionen har ofte fokus på psykologi. Mars og Pluto hersker over dette tegn på et personlig plan og kan gi evne til å gå til bunns i tingene. Følelsesmessig lojalitet og mot er andre karaktertrekk. Utfordringen for skorpionen ligger ofte i å holde ut i dype endringsprosesser. Skorpionen har i så måte mye å lære av det motsatte tegn, tyren. Når skorpionen orienterer seg mot sin sjel vil den etter hvert kunne si: Kriger er jeg og fra kampen står jeg seierrik fram.

 

Skorpionen

 

 

 

 

 

 

 

 

Herkules viser oss hovedtemaet i dette tegn, gjennom arbeidet med å tilintetgjøre den Lernæiske hydra. Herkules finner hydraen som har ni hoder, i en stinkende og mørk sump hvor det gjemmer seg. Han må etter hvert ty til en krigslist for å lokke det ut og skyter brennende piler etter det. I kampen som fulgte kutter han noen av hodene av men det vokser fort dobbelt så mange nye fram. Løsningen finner han etter hvert ved å gå ned på kne. På den måten klarer han å løfte hele uhyret opp i lyset og vinden, hvor det mister sin styrke. Denne myten har mye til felles med norske folkeeventyr, hvor trollet sprekker i solen. Dette illustrerer at det i vårt eget indre og ubevisste liv ligger ubearbeidede problemer og komplekser som vi må løfte opp i bevisstheten. På den måten kan vi lettere bearbeide og transformere de sider ved våre liv som ellers vil stjele både tid og krefter.


Stikkord
Fast vanntegn. Mørk rød farge. Flegmatisk temperament. Feminin og introvert type. Ukedag tirsdag. Aspekt, oktilen. Åttende hus. Himmelretning, Vest SV. Stråle 4. Esoterisk sett søker skorpionen mot løven. Kjente personer; Bill Gates, Robert Kennedy, Fyodor Dosteovski, Voltaire, Kjell Inge Røkke, Torbjørn Jagland, John Cleese, Picasso.

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470