vannmannen 60x60Vannmannen finner vi fra ca. 20. januar til 19. februar. I vannmannen ligger evnen til å virkeliggjøre høye idealer. Gjennom identifisering med grupper og felleskap som tjener menneskeheten, næres og utvikles en grense-overskridende bevissthet som strekker seg ut over enkeltmenneskets ofte korte horisont. På denne måten styrkes også samhold og toleranse. I de tilfeller hvor vannmannen orienterer seg mot kun den fysiske virkelighet kan de verdslige ambisjonene bli vel store og ønsket om personlig suksess ta overhånd.

Uranus hersker over dette tegn på et personlig plan og kan gi evne til å tenke både originalt og helhetlig. Sosial intelligens og ansvarlighet er andre karaktertrekk. Utfordringen for vannmannen ligger ofte i å innordne seg felleskap og der fungere på like fot med de andre. Vannmannen har i så måte mye å lære av det motsatte tegn, løven. Når vannmannen orienterer seg mot sin sjel vil den etter hvert kunne si: Jeg er livets vann, som utgydes til tørstende mennesker. Sett fra et sjelelig perspektiv er det Jupiter som hersker over vannmannen. Jupiter gir oss den bevissthet som favner både ånd og materie.

 

 

Vannmann

 

 

 

 

 

Herkules viser oss hovedtemaet i dette tegn, gjennom arbeidet med å rense Kong Augias staller. Her hadde det samlet seg mengder av gjødsel gjennom lange tider og stanken var uutholdelig. Så mye var det at det hindret framveksten av nye grøde. Kongen ble skeptisk til at Herkules ville utføre dette arbeidet uten belønning og trodde Herkules planla å overta tronen. Kongen foreslår derfor at Herkules skal få en tiendedel av kveget his han klarer arbeidet på en dag. Hvis han feiler skal kongen kunne bestemme over Herkules sin skjebne. Løsningen finner Herkules ved å omdirigere en av to store elver slik at den renner gjennom stallen og renser den på en dag. Myten viser oss at et enkelt menneske kan utvikle nok idealisme og sterk nok bevissthet til å opplyse en stor gruppe mennesker på kort tid. I myten fortelles det også at kongen nekter å utbetale gevinsten og en tilsvarende situasjon beskrives for oss i Platons hulelignelse. Der kommer den ene opplyste tilbake til sine venner i hulen uten at han klarer å vekke begeistring og inspirasjon.

 

Stikkord
Fast lufttegn. Turkis farge. Sangvinsk temperament. Maskulin og ekstrovert type. Ukedag lørdag. Ellevte hus. Himmelretning, Syd SØ. Stråle 5. Esoterisk sett søker vannmannen mot jomfruen. Kjente personer; Wolfgang Mozart, Charles Darwin, Charles Lindbergh, Franklin D. Roosvelt, Abraham Lincoln, Boris Yeltsin, Jules Verne, Phil Collins, Burt Reynolds, Oprah Winfrey, John Travolta.

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470