fiskene 60x60Fiskene finner vi fra ca. 20. februar til 20. mars, hvor vårløsningen finner sted. I fiskene ligger evnen til å forlate det trygge og kjente til fordel for en ny retning i livet. Vi har involusjon og evolusjon. Den ene fisk vikler seg inn og ned i livets formside. Den andre fisk vikler seg ut slik at livet blir mindre innviklet. I fiskene ligger således en lengsel etter noe utover det rent verdslige og de har evnen til å kutte bånd som holder oss fanget.

I de tilfeller hvor fisken orienterer seg mot kun den fysiske virkelighet kan grenseløshet og eskapisme bli tema på godt og vondt. Neptun hersker over dette tegn på et personlig plan og kan gi innlevelsesevne og hengivenhet. Sensitivitet og offervilje er andre karaktertrekk. Utfordringen for fisken ligger ofte i å finne sin sanne identitet i noe større enn de selv. Fisken har i så måte mye å lære av det motsatte tegn, jomfruen. Når fisken orienterer seg mot sin sjel vil den etter hvert kunne si: Jeg forlater faderens hus, i det jeg vender tilbake frelser jeg. Sett fra et sjelelig perspektiv er det Pluto som hersker over fisken. Pluto setter oss fri fra de materielle fengsler vi selv har bygget.

 

Herkules viser oss hovedtemaet i dette tegn, gjennom arbeidet med å fange Geryons mørkerøde kveg. I Erytheia hvor kveget holder til hersker et uhyre med tre hoder, tre kropper og seks hender. En stor illusjon råder. Herkules ble anmodet om å påkalle hjelp fra Helios, solguden. I syv dager mediterte han og en gylden kalk falt ned på jorden ved hans føtter. Ved hjelp av denne reiser han over havet til Erytheia hvor han bekjemper uhyret ved å gjennombore alle tre kropper samtidig. Kveget blir drevet mot den hellige by med stort besvær. Mange av dyrene forviller seg og Herkules må bruke mye tid på å lete etter de. Myten belyser den utfordring menneskeheten har som helhet. Visse store vismenn og gudesønner har vist oss veien, men det vil være både tidkrevende og vanskelig å få hele menneskeheten til å gå i en retning vi alle er tjent med. En forutsetning for at dette skal skje er at alle tre lavere legemer, tanker, følelser og kropp, er samstemt og villige til å bevege seg på evolusjonens vei.


Stikkord
Bevegelig vanntegn. Lavendel farge. Flegmatisk temperament. Feminin og introvert type. Ukedag torsdag. Aspekt, halvsekstil. Tolvte hus. Himmelretning, Øst ØS. Stråle 2, 6. Esoterisk sett søker fisken mot alle tegn. Kjente personer; Rudolf Steiner, Roberto Assagioli, Albert Einstein, Rupert Murdoch, Edgar Cayce, Galileo Galilei, George Washington, Henrik Ibsen, Michelangelo.

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470