Nettstudiet har samme struktur og innhold som det ordinære studiet men ingen klasseroms-undervisning. Start når du vil og studer i eget tempo. Lær astrologi og horoskop tolkning ved å lytte til lydbøker og med video av undervisningen. Ved påmelding får du en gratis data horoskop tolkning.

 

Astrologi regnes blant de eldste og mest utbredte av alle menneskelige aktiviteter. Astrologi har vært uløselig forbundet med alle de høyt utviklede sivilisasjoner i oldtidens Egypt, Mesopotamia, India, Kina og Mexico. I vår tid har faget fortsatt global utbredelse. Ifølge Synovates sin store Norsk Monitor undersøkelse fra 2010 var 39 prosent åpne for astrologi.

 

Nettstudiet er godkjent av ISAR og dekker alle de viktigste astrologiske temaer og teknikker. Nettstudiet er ikke akkreditert av NOKUT. Målsettingen er først og fremst å gjøre studentene skikket til å gjennomføre en normalt god yrkesrettet horoskop tolkning. Nettstudiet har i all hovedsak samme læringsmål, struktur, innhold, studie- og pensum-materiale samt forventet læringsutbytte som på det ordinære Grunnstudiet og Profesjonsstudiet. På Nettstudiet er det imidlertid primært selvstudie og begrenset lærerveiledning. Nettstudiet er bygget opp rundt forelesnings-foilene og opptak av alle forelesningene på det ordinære studiet. Hovedsaklig Gisle Henden sine forelesninger. Foilene er laget i powerpoint og forelesningene er innspilt på MP3 lydfiler. Vi har også video av mange gode horoskop-eksempler. Alt kan normalt studeres på en hvilken som helst pc, ipad eller smarttelefon. Det betyr at lyd og bilde kan og bør studeres samtidig. De fleste forelesninger er tatt opp i normal klassesituasjon.

 

Studiematerialet på Nettstudiet er identisk med det som brukes på det ordinære studiet. Dataprogrammene i Microsoft Office er nødvendig for å få fullt utbytte av alt studiematerialet. Selvstudium av en rekke artikler, oversiktsark og bøker utgjør også en vesentlig del av nettstudiet. Alt materialet lastes ned fra nett eller sendes på en usb minnepinne til studenten og utgjør mer enn 500 timer med undervisning og inneholder flere tusen sider med artikkelstoff og en lang rekke videoeksempler. Selv om alle forelesninger og de aller fleste forelesningsfoiler er på norsk, er det en fordel at en kan lese noe engelsk. Normalt mottar nettstudenten en usb minnepinne hvert halvår/semester. Nettstudiet gir ikke fagskole-poeng og er ikke stønadsberettiget i Lånekassen. Her finner du en video som viser hvordan studiematerialet er strukturert og bygget opp.

  

I det første studieåret begynner vi med astrologiens ABCD. Det vil si tegn, planeter, hus, aspekter og tolkning. Herunder elementer og kvaliteter, samt Chiron. De esoteriske sidene gjennomgås. Vi anbefaler sterkt å studere emnene i den rekkefølge som fremgår i studieplanen. I det andre studieåret går vi videre med blant annet transitter, flere typer parhoroskop, direksjoner og progresjoner. Vi jobber med hele spekteret av astrokart og local space. Opplæring i bruk av dataprogrammet Solar Fire er en integrert del av studiet. Vi ser på årshoroskop, måneds-horoskop samt videregående tolkning av horoskopet og horary. I det tredje året dekker vi blant annet aspektmønster, tre nivåer av herskere, de tre kors, verdighetene, de syv stråler, deklinasjoner og en videre utdypning av den esoteriske astrologi som inkluderer karmisk astrologi, med mer. For utfyllende og detaljert informasjon om hele studiet se studiehåndboken. Skolen og lærerne blir kontinuerlig evaluert av studentene og resultatene finner du her.

 

Eksamensordning på Nettstudiet:

Det er kun små forskjeller fra det ordinære studiet. Grunnstudiet avsluttes etter det 2. studieåret med innlevering av diplomoppgave og en liste med to navn og telefon-nummer til personer som er tolket ved personlig frammøte på same måte som ved det ordinære studiet. Den skriftlige eksamen som normalt gjennomføres på skolen tas over skype/telefon/webinar. Det er tillatt å følge hele Nettstudiet uten å ta eksamen. Studenten får da ikke vitnemål.

 

 

Påmelding og praktiske forhold:

Studieavgift pr. halvår/semester er 3100,- som betales til skolen før oppstart. Studiematerialet sendes så på en usb minnepinne eller via nettlenke med alt studiematerialet som hører til semesteret. Oppstart av studiet er mulig hele året og studenten kan selv velge om han/hun vil bruke kortere eller lengre tid på studiet. Studenten står helt fritt til å gi seg etter hvert semester og er da ikke forpliktet til videre studieavgift. Nettstudentene er hjertelig velkommen til å delta på enkelthelger/moduler ved skolens avdelinger rundt i landet. Enten i klasserom eller over streaming. Avgiften er da 1500,- pr. modul. Nettstudenten kan også gå over til det ordinære studiet, etter nærmere avtale og regler. De betaler da normalt kun et mellomlegg på 5500. Informasjon og bindende påmelding: Tlf 22494951 (08-22), eller send en mail ved å trykke på kontakt oss. Ved påmelding får man tilbud om en gratis data tolkning av eget horoskop. Se presentasjon av skolen på YouTube.

 

 

 Esoterisk astrologi

 

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470