Undervisningen ved skolen er i hovedsak basert på forelesninger i normal klasse-situasjon som spilles inn på MP3 lydfiler. Vi benytter Microsoft Office med Word, Powerpoint og Excel. Lyd, bilder og tekst kan normalt studeres på en hvilken som helst pc, mobil og nettbrett. Selvstudium av en rekke artikler, video, oversiktsark og bøker utgjør også en vesentlig del av studiet. Alt materialet kan lastes ned ved å trykke på lenkene under. Til sammen utgjør dette mer enn 1000 timer med undervisning. Følgende råd kan være nyttige:

Opprett først en egen mappe til studiematerialet på din egen pc. Last så materialet ned til din egen pc. På denne måten går det raskere å jobbe med materialet. Det er også lett å kopiere materialet over til en mobiltelefon hvis du ønsker det. Da kan du ta med deg foredragene ut på tur. Kobler du eksterne høytaler til pc’en får du ekstra god lyd. Innholdet i studiematerialet er inndelt i tre mapper: Foredrag, foredragsfoiler og studiemateriell. Under foredrag og foredragsfoiler finner du de respektive foredrag og tilhørende foredragsfoiler til hvert enkelt hovedtema/modul. Det er en fordel om du først finner fram de foilene som er aktuelle for det tema du skal studere før du lytter til foredragene. Det er lurt å gå igjennom alle tema i naturlig rekkefølge, slik de er beskrevet i studieguiden. Vi anbefaler at du aller først ser nøye på videoen som beskriver hvordan studiematerialet er struktuert. Det er to semester i hvert studieår. Alt materialet er beskyttet av åndsverkloven. Du må derfor ha et unikt passord til hvert semester for å kunne laste det ned. Dette får du av skolen.

 

 

pastarchives

 

 

Trykk her for å se en video som beskriver hvordan studiematerialet er strukturert.

 

Alt studiematerialet til 1. semester legges ut her.

Alt studiematerialet til 2. semester legges ut her.

Alt studiematerialet til 3. semester legges ut her.

Alt studiematerialet til 4. semester legges ut her.

Alt studiematerialet til 5. semester legges ut her.

Alt studiematerialet til 6. semester legges ut her.

Alt studiematerialet til 7. semester legges ut her.

Alt studiematerialet til 8. semester legges ut her.

 

 

I tråd med gjeldende lovverk har skolen utarbeidet en manual innen universell utforming av digitale læringsmidler som alle lærere og skolens administrasjon er kjent med. Den ligger her. Manualen legger særlig vekt på utarbeidelse av anvendelige og tilgjengelige digitale dokumenter. Vår ressursperson på universell utforming dr. Norun Sanderson har utarbeidet manualen. Oppgradering av eksisterende digitale løsninger og studiemateriell vil sikre lik tilgang til det relativt store biblioteket av studiemateriell for alle studenter uavhengig av funksjonsvariasjon. Dette kan bidra til å løfte skolens læringsmiljø.

Kompetansehevingen vil gi økt kunnskap om menneskelig mangfold og kan bidra til at lærerne blir mer oppmerksomme på studenter som trenger ytterligere tilrettelegging av undervisningen for å få et optimalt utbytte. Oppgradering av skolens digitale løsninger kan gi større fleksibilitet også gjennom digital deltakelse i undervisningen. I dette arbeidet som støttes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse vil skolen i første omgang prioritere universell utforming av nytt digitalt undervisningsmateriell. I den grad tid og ressurser tillater det går vi videre med revidering og utvikling av det omfattende materialet vi allerede har. Herunder presentasjoner laget i PowerPoint, artikkelstoff i Word/PDF, Excel filer, opptak av undervisning gjort med lyd og video i MP3 og MP4 format. Det vil være naturlig å prioritere pensum, før tilvalgs-litteratur/materiell. Vi er godt i gang med dette tidkrevende arbeidet.

 

 

  

 Open White Built in Bookcase — Custom Cabinets, Built-in Units, Custom  Bookshelves, Modern Media Center and Architectural Millwork

 

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470