Skolen tilbyr bøker, lydbøker, video og webinarserier med repetisjon og fordypning i sentrale tema fra pensum. Denne undervisningen er åpen for alle. Vi jobber med de tolv tegn, planetene, de syv stråler og horoskop tolkning. Materialet bestilles ved å kontakte skolen. Høsten 2024 fortsetter vi med horoskop tolkning.

 

Zodiaken: Temaer som behandles er bl.a. tegnenes personlige, sjelelige og spirituelle dimensjon, hovedtema, herskerne, nøkkelord og nøkkelsetninger, tegnets lys, type bevissthet og orientering. Tegnets trefoldige respons og tilhørighet til korsene, relasjoner til andre tegn og planeter, tegnets stråler, symbol, verdigheter, dekanater og aspekt analyseres. Tegnenes forbindelse til Herkules arbeider, konstellasjonene, nasjonene, ideologiene og høytidene gjennomgås. Det er utarbeidet et studiemateriale som inkluderer mer enn 300 lydfiler, artikler, bøker i pdf format og 24 timer med forelesnings-videoer. Selvstudie er nødvendig for å få fullt utbytte. Denne webinarserien går over ett år og tolv ganger. Den ble gjennomført første gang i 2014-2015 med 37 studenter. Michael Robbins, Alan Oken og Jan Erik Hansen deltok med korte innspill som gjestelærere. Serien gjennomføres på nytt i 2025-2026. Se datoer under. Tidløs visdom går ikke av moten. Bli med!

 

 

Skriftrull 

 

 

Planetene og Strålene: Temaer som behandles er bl.a. planetenes personlige, sjelelige og spirituelle dimensjon, hovedtema, nøkkelord, relasjon til tegnene og strålene. Planetenes forbindelse til de tre kors, til innvielsene, deres symbol, mm. behandles. Det er utarbeidet et omfattende studiemateriale som inkluderer en lang rekke lydfiler, bøker i pdf format og webinar-videoer. Serien ble igangsatt 13. september 2017 med 60 studenter. Vi startet med Venus og Merkur. Temaer som behandles er blant annet Venus og Merkur sin funksjon opp mot hvordan vårt mentale legeme fungerer og den esoteriske rolle Venus og Merkur har opp i mot andre planeter i vårt solsystem. Det gis en grundig gjennomgang av sinnets funksjon og ulike nivåer, i lys av blant annet Platon sin erkjennelses-teori. Vi diskuterer Venus og Merkur opp mot sjelen, ajna chakraet, det tredje øyet, intuisjon, den fjerde og femte stråle og det fjerde og femte plan i teosofien, herskerskap i de ulike tegn, dekanater, verdigheter, hermeneutikk, hermafrodit, mytologi, den egyptiske treenighet, magnetisme og loven om tiltrekning, mm. Til bøkene om Venus og Merkur er det utarbeidet 175 lydspor med norsk tale, som dekker alle kapitler i bøkene. Se utfyllende informasjon her.

Vi fortsatte med Mars og sjette stråle høsten 2018. Utover de generelle emner nevnt over så vi også på Mars opp mot solar plexus, aspirasjon og idealisme, Mars sin rolle i Kristendommen, i Gauquelin sin forskning, opp mot det tredje aspekt, den fysiske kroppen og personligheten. Boken ser også på Mars sin sentrale rolle i objektiv, empirisk natur-vitenskap, koblingen til blodet, fargen rød, til tallet seks, den sjette stråle og det sjette plan i teosofien. Videre belyses koblingen til Pluto. Se utfyllende informasjon om alle bokens kapitler her.

Vi var 55 studenter som fortsatte med Saturn og tredje stråle høsten 2019. Utover temaene nevnt over gikk vi inn på en rekke temaer knyttet til Saturn. Dette inkluderer Saturn som terskelens vokter og forbindelsen til karma. Saturn har også en viktig rolle opp mot viljens natur, det spirituelle liv og det atmiske plan. Vi går grundig inn på den 3. stråle og skapelsen. Andre sentrale emner er halschakraet, tid, jødene, det tredje aspekt i treenigheten, fargen grønn, det venstre øyet og venstrehåndsveien. Utfyllende informasjon om alle bokens kapitler ligger her. Følg også med på skolens facebook.

Høsten 2020 fortsatte 53 studenter med Jupiter og andre stråle. Utover temaene nevnt over blir blant annet følgende temaer behandlet: Jupiter sin rolle i astronomi, mytologi og teosofi. Jupiter som hersker i tegn, verdigheter og nøkkelord. Jupiter opp mot hjertechakraet, kjærlighet og visdom, den andre stråle, det monadiske plan, loven om tiltrekning, ordet AUM, de tolv nervebaner, fargen blå, de tre kors, mm. Jupiter sin funksjon i de tolv tegn behandles. Utfyllende informasjon om alle bokens kapitler ligger her.

Våren 2021 stod Uranus og syvende stråle for tur. Vi var 58 studenter som så nærmere på Uranus sine verdigheter og rolle opp mot Vannmannens tidsalder, elektrisitet, mytologiske og astronomiske betydning, tallet syv, okkultisme, magi, sakral-chakraet og seksualitet. Hvorfor er Uranus esoterisk hersker i vekten? Utfyllende informasjon om alle bokens kapitler ligger her. Vi var 60 studenter som fortsatte med Pluto, Vulcan og første stråle vinteren 2022. Her så vi på den mytologiske betydning, viljens natur, døden, krone- og rot chakraet, kundalini, tallet en, rollene som herskere i fiskene og tyren, atombomben, traumatisering, mm. Utfyllende informasjon om alle bokens kapitler ligger her. Vi var 57 studenter som fullførte med Neptun høsten 2023. Oversikt over alle bokens kapitler ligger her. Planen er å gjennomføre serien om planetene på nytt. Se datoer under.

 

 

Horoskop tolkning: I 2024 er planen å sette i gang med horoskoptolkning. Vi har nå brukt ti år på fordypning i tegn, planeter og stråler mm. Vi har derfor et godt utgangspunkt for å gå videre med horoskop tolkning. Her vil vi benytte alle kjente teknikker. Som tegn, planeter, hus, aspekter, transitter, deklinasjoner, direksjoner, progresjoner, alderspunkt, astrokart, local space, årshoroskop og andre return-kart, synastri, composite, øyeblikkshoroskop, horary, tre nivåer av herskere, tre kors, tre verdigheter, horoskopfigurer og typer, ulike hus-system, tropisk versus siderisk tilnærming, strålene, innvielsene, lotusen, koblinger og sammenhenger med chakraene, kjertlene, tallenes esoteriske betydning, konstellasjonene, læren om triangler, andre visdomstradisjoner som kabbala, teosofi, antroposofi, mm. Utfyllende informasjon om struktur og innhold kommer og blir lagt ut her.

 

 

Undervisningen er organisert som selvstudie og videoseminar/webinar. Det betyr at studenten jobber med bøker om tegnene og planetene med tilhørende lydspor før de deltar på webinar over internett på pc, nettbrett eller mobil. Pc er å foretrekke. I praksis fungerer det på den måten at deltagerne får tilsendt en mail noen dager før hvert webinar. Ved å trykke på en lenke i mailen kommer en rett inn på forelesers pc med lyd og bilde. Det er like enkelt som å skru på en tv. Alle studenter ved skolen, på alle trinn, kan delta. Vi har opptak av alle webinar så etteranmeldelse er mulig. Tilbudet er også åpent for eksterne. Selvstudie er helt nødvendig for å få best mulig læringsutbytte. Materialet til hver planet kan bestilles fra skolen. Bok, lydspor og video koster 2000,-

 

Webinar astrologi og syv stråler

 

Praktisk informasjon:

 

Påmelding: Gisle Henden på tlf. 22494951 - 99726470 eller send mail ved å trykke på kontakt oss. Legg ved navn og tlf.

Tid: Normalt på onsdag kveld fra 2030-2200. Deltagerne kan stille spørsmål underveis i webinarene via chat.

Tips: Pc med øretelefoner/headset er en fordel. Logg gjerne på i god tid slik at en kan sjekke at lyd og bilde virker slik det skal.

Tema: Horoskoptolkning. Det er 10 webinar med 2 timers varighet. Oppstart høsten 2024 og frem til våren 2025. Datoer kommer.

Studieavgift: 4500,- Inkluderer alle 10 webinarene, opptak av disse og et rikholdig studiemateriell. Inkludert artikler, video og lydspor.

Tema: Zodiaken. Det er 12 webinar med 2 timers varighet. Ved fullmåne. 2025-2026. Datoer kommer.

Studieavgift: 5000,- Inkluderer alle 12 webinarene, opptak av disse og et rikholdig studiemateriell. Inkludert bok, lydspor, artikler og video.

Datoer: Se tabelloversikt under:

 

 

Zodiaken 2014 1404  1405 1206   1007 1008  0809
Zodiaken 2015 0910 0611 0412 0401 0302 0503
Venus 2017 1309 2709 1110 2510 0811 2211
Merkur 2018 2401 0702 2102 0703 2103  
Mars 2018 1010  2410  0711  2111  0512   
Saturn 2019 0210 1610 3010 1311 2711   
Jupiter 2020 2309  0710  2110  0411  1811   
Uranus 2021 1003  2403  0704  2104  0505   
Pluto 2022 2303  0604  2004  0405  1805   
Neptun 2023 2009  0410  1810  0111   1511  
Tolkning 2024 Høst          
Tolkning 2025 Vår           
Zodiaken 2025 1104          
Zodiaken 2026 Vår           
Kabbala 2025 Høst           
Kabbala 2026 Vår          
Venus 2027            
Merkur 2028            
             

 

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470