Astrologi webinar

Skolen tilbyr webinarserier med repetisjon og fordypning i sentrale tema fra pensum. Denne undervisningen er åpen for alle. Vi jobber med de tolv tegn, planetene, de syv stråler og horoskop tolkning. Vinteren 2022 fortsetter vi med Pluto og Vulkan.

 

Zodiaken: Temaer som behandles er bl.a. tegnenes personlige, sjelelige og spirituelle dimensjon, hovedtema, herskerne, nøkkelord og nøkkelsetninger, tegnets lys, type bevissthet og orientering. Tegnets trefoldige respons og tilhørighet til korsene, relasjoner til andre tegn og planeter, tegnets stråler, symbol, verdigheter, dekanater og aspekt analyseres. Tegnenes forbindelse til Herkules arbeider, konstellasjonene, nasjonene, ideologiene og høytidene gjennomgås. Det er utarbeidet et studiemateriale som inkluderer mer enn 300 lydfiler, artikler, bøker i pdf format og 24 timer med forelesnings-videoer. Selvstudie er nødvendig for å få fullt utbytte. Denne webinarserien går over tolv ganger ved fullmåne og ble gjennomført i 2014-2015 med 37 studenter. Michael Robbins, Alan Oken og Jan Erik Hansen deltok med korte innspill som gjestelærere. Alt materialet inkludert video, er tilgjengelig for interesserte. Serien planlegges gjennomført på nytt i 2023-2024. 

 

Planetene og Strålene: Temaer som behandles er bl.a. planetenes personlige, sjelelige og spirituelle dimensjon, hovedtema, nøkkelord, relasjon til tegnene og strålene. Planetenes forbindelse til de tre kors, til innvielsene, deres symbol, mm. behandles. Det er utarbeidet et omfattende studiemateriale som inkluderer en lang rekke lydfiler, bøker i pdf format og webinar-videoer. Serien ble igangsatt 13. september 2017 med 60 studenter. Vi startet med Venus og Merkur og to bøker skrevet av Gisle Henden. Temaer som behandles er blant annet Venus og Merkur sin funksjon opp mot hvordan vårt mentale legeme fungerer og den esoteriske rolle Venus og Merkur har opp i mot andre planeter i vårt solsystem. Det gis en grundig gjennomgang av sinnets funksjon og ulike nivåer, i lys av blant annet Platon sin erkjennelses-teori. Vi diskuterer Venus og Merkur opp mot sjelen, ajna chakraet, det tredje øyet, intuisjon, den fjerde og femte stråle og det fjerde og femte plan i teosofien, herskerskap i de ulike tegn, dekanater, verdigheter, hermeneutikk, hermafrodit, mytologi, den egyptiske treenighet, magnetisme og loven om tiltrekning, mm. Til bøkene om Venus og Merkur er det utarbeidet 175 lydspor med norsk tale, som dekker alle kapitler i bøkene. Se utfyllende informasjon her.

Vi fortsatte med Mars og sjette stråle høsten 2018. Utover de generelle emner nevnt over så vi også på Mars opp mot solar plexus, aspirasjon og idealisme, Mars sin rolle i Kristendommen, i Gauquelin sin forskning, opp mot det tredje aspekt, den fysiske kroppen og personligheten. Boken ser også på Mars sin sentrale rolle i objektiv, empirisk natur-vitenskap, koblingen til blodet, fargen rød, til tallet seks, den sjette stråle og det sjette plan i teosofien. Videre belyses koblingen til Pluto. Se utfyllende informasjon om alle bokens kapitler her.

Vi var 55 studenter som fortsatte med Saturn og tredje stråle høsten 2019. Utover temaene nevnt over gikk vi inn på en rekke teamer knyttet til Saturn. Dette inkluderer Saturn som terskelens vokter og forbindelsen til karma. Saturn har også en viktig rolle opp mot viljens natur, det spirituelle liv og det atmiske plan. Vi går grundig inn på den 3. stråle og skapelsen. Andre sentrale emner er halschakraet, tid, jødene, det tredje aspekt i treenigheten, fargen grønn, det venstre øyet og venstrehåndsveien. Utfyllende informasjon om alle bokens kapitler ligger her. Følg også med på skolens facebook.

Høsten 2020 fortsatte 53 studenter med Jupiter og andre stråle. Utover temaene nevnt over blir blant annet følgende temaer behandlet: Jupiter sin rolle i astronomi, mytologi og teosofi. Jupiter som hersker i tegn, verdigheter og nøkkelord. Jupiter opp mot hjertechakraet, kjærlighet og visdom, den andre stråle, det monadiske plan, loven om tiltrekning, ordet AUM, de tolv nervebaner, fargen blå, de tre kors, mm. Jupiter sin funksjon i de tolv tegn behandles. Utfyllende informasjon om alle bokens kapitler ligger her. Våren 2021 stod Uranus og syvende stråle for tur. Vi var 58 studenter som så nærmere på Uranus sine verdigheter og rolle opp mot Vannmannens tidsalder, elektrisitet, mytologiske og astronomiske betydning, tallet syv, okkultisme, magi, sakral-chakraet og seksualitet. Hvorfor er Uranus esoterisk hersker i vekten? Utfyllende informasjon om alle bokens kapitler ligger her. Planen er å fortsette med Pluto, Vulcan og første stråle vinteren 2022.

 

Undervisningen er organisert som selvstudie og videoseminar/webinar. Det betyr at studenten jobber med bøker om tegnene og planetene med tilhørende lydspor før de deltar på webinar over internett på pc, nettbrett eller mobil. Pc er å foretrekke. I praksis fungerer det på den måten at deltagerne får tilsendt en mail noen dager før hvert webinar. Ved å trykke på en lenke i mailen kommer en rett inn på forelesers pc med lyd og bilde. Det er like enkelt som å skru på en tv. Alle studenter ved skolen, på alle trinn, kan delta. Vi har opptak av alle webinar så etteranmeldelse er mulig. Tilbudet er også åpent for eksterne. Selvstudie er helt nødvendig for å få best mulig læringsutbytte.

 

Webinar astrologi og syv stråler

 

Praktisk informasjon:

 

Påmelding: Gisle Henden på tlf. 22 49 49 51 eller send mail ved å trykke på kontakt oss. Legg ved navn og tlf.

Tid: Onsdager fra 2100-2200. Deltagerne kan stille spørsmål underveis i webinarene via chat.

Tips: Pc med øretelefoner/headset er en fordel. Logg gjerne på i god tid slik at en kan sjekke at lyd og bilde virker slik det skal.

Tema: Pluto Vulkan og første stråle. Det er fem webinar. Oppstart vinteren 2022. Se datoer under.

Studieavgift: 2000,- Inkluderer alle 5 webinarene, opptak av disse, boken og alle lydsporene med norsk tale.

Datoer: Se tabelloversikt under:

 

 

Zodiaken 2014          
Venus 2017 1309 2709 1110 2510 0811
Merkur 2018 2401 0702 2102 0703 2103
Mars 2018 1010  2410  0711  2111  0512 
Saturn 2019 0210 1610 3010 1311 2711 
Jupiter 2020 2309  0710  2110  0411  1811 
Uranus 2021 1003  2403  0704  2104  0505 
Pluto 2022          
Neptun 2022          
Tolkning 2023          
Zodiaken 2023          

 

  

Θ  ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C 0789 Oslo  Tlf 22494951