Michael Robbins var en av grunnleggerne av Seven Ray University og ble regnet for å være en av verdens aller fremste fortolkere av Alice Bailey. Satt i faglig stab ved DK Academy og Morya Federation. Han underviste over hele verden innen et mangfold av esoterisk teori med særlig fokus på esoterisk astrologi. Han var også operasanger og komponist. Opprinnelig fra USA men bodde også i Finland, utenfor Helsinki. Michael var utdannet innen psykologi og er født med solen i væren, månen i vannmannen og ascendanten i krepsen. Han har vært gjesteforeleser ved skolen. Døde våren 2022, 79 år gammel.

 

 

  Michael David Robbins (1943-2022): An Astrological Obituary - Esoteric  Astrology: An extensive range of articles and essays, Monthly newsletters,  articles, essays and videos on Esoteric Astrology and The Hidden History of  Humanity.

 

 

 

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470