Michael Robbins

Michael Robbins var en av grunnleggerne av Seven Ray University, www.sevenray.net og regnes for å være en av verdens aller fremste fortolkere av Alice Bailey. Sitter i faglig stab ved DK Academy og Morya Federation. Han underviser over hele verden innen et mangfold av esoterisk teori med særlig fokus på esoterisk astrologi. Han er også operasanger og komponist. Er opprinnelig fra USA men bodde i Finland utenfor Helsinki. Michael er utdannet innen psykologi og er født med solen i væren, månen i vannmannen og ascendanten i krepsen. Internett www.makara.us Han har vært gjesteforeleser ved skolen. Døde i 2022, 79 år gammel.

 

Michael Robbins

  

Θ  ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C 0789 Oslo  Tlf 22494951